APPLICATIE YOGA EN AYURVEDA

Theorie en Praktijk (nog 4 plaatsen)

 

Data: vrijdagmiddagen 18, 25 sept. en 02 en 09 okt. 2020 van 14.00 - 17.00 uur

 

Kosten: € 337,00 p.p. voor 4 lessen van 3 uur, incl. Werkboek, olie, thee. 


Yoga en Ayurveda zijn beide ontstaan en gepraktiseerd in een zelfde tijd en op dezelfde plaats. Yoga was een onderdeel van de Ayurveda. Beide zijn gebaseerd op een gelijk concept omtrent het menselijk bestaan.

Kennis van de Ayurveda geeft een verdieping voor de student binnen de Yogascholing en omgekeerd verdiept de Yoga de Ayurveda. De filosofie van de dosha’s (bio-energetische krachten) geeft een duidelijk mensbeeld gezien vanuit de 5 elementen; aarde; water; vuur; lucht en ether. Het mensbeeld en de ontstaansgeschiedenis vanuit de 5 elementen wordt ook in de Yoga zo gezien. Gaat de Ayurveda uit van de tridosha, de Yoga gaat uit van de triguna, rajas, tamas en sattva.  Inzicht hierin helpt de (toekomstige) docent een duidelijk persoonlijk mensbeeld te vormen, om gedifferentieerd te werken binnen de Yogalessen en op Yoga en Ayurveda gebaseerde adviezen te geven. De Ayurveda reikt de student handvatten aan om processen waar te nemen die een extra aanvulling zijn bij het beoefenen van en lesgeven in Yoga: t.w de leer van de constituties (dosha’s), de drie basis types van de mens; inzicht in de verstoring van de dosha’s; eenvoudige voedingsleer; definitie van gezondheid en adviezen om disbalans te voorkomen of te herstellen. En last but not least, het leert de docent om de instructie van de Yogaoefeningen te gerichten op de constitutie en huidige conditie van de deelnemer.


Het gebruik van de twee systemen van Yoga en Ayurveda is een geïntegreerd geheel.

De inhoud van de lessen is gericht op praktische toepassing van de Ayurvedische principes in het dagelijkse leven en in de Yoga-praktijk.

 

De student leert hoe men zelf kan bijdragen aan de gezondheid op lichamelijk, geestelijk en spiritueel gebied. De oorzaken van disbalans worden bekeken vanuit de Ayurveda en Yoga en er wordt instructie gegeven hoe men zelf kan bijdragen aan het opheffen van deze disbalans.

 

 

 

APPLICATIE MATIDHYAN – AANDACHT VOOR DE MOEDER (nog 5 plaatsen)

“Bevallen eist over het algemeen alle kracht op, lichamelijk en emotioneel.”

 

Data: 17 en 24 april, 8 en 15 mei 2020 van 14.00 – 17.00 uur

Kosten: € 337,00 p.p. voor 4 lessen van 3 uur, incl. Werkboek, olie, thee. 


In de Matidhyan wordt je geleerd om het lichaam dagelijks te kunnen ontdoen van stress, wat nodig is om naast het nieuwe van de baby ook het gewone leven te kunnen laten doorgaan.

 

"Yoga en Ayurveda zijn gouden middelen"
 

De meeste vrouwen, die juist zijn bevallen, hebben zich redelijk tot goed voorbereid op de bevalling. Hebben zij het voordeel gehad van de Yoga voor Zwangeren dan zal het scala van strek- en ontspanningsoefeningen hen ook na de bevalling tot steun kunnen zijn. Hebben zij tijdens deze cursus behalve de ademmanipulaties en de ontspanningsoefeningen ook kringspieroefeningen en de Abhyanga (de warme oliemassage voor het hele lichaam) geleerd, dan hebben zij de belangrijkste gereedschappen in handen voor een evenwichtig herstel van het hormonale stelsel.

“Laat jezelf regelmatig masseren met warme olie.”

Er wordt echter over het algemeen weinig met de oefeningen gedaan. De reden hiervoor blijkt te zijn dat zij niet of nauwelijks zijn voorbereid op de grote veranderingen van de eerste paar dagen na de bevalling – en vaak daarna de vermoeidheid in de eerste 6 weken. De bevalling eist over het algemeen al hun kracht op, lichamelijk en emotioneel. De Matidhyan zet de belangrijkste oefeningen nog eens op een rijtje en plaatst die in de veranderde levensomstandigheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHANKHAPRAKSHALANA – DE YOGISCHE REINIGING (nog 2 plaatsen)

Er wordt een Yogische reiniging aangeboden voor Yogabeoefenaars

Datum: 27 maart 2020 van 9.00 – 13.00 uur

en ook op 23 oktober 2020

 

Programma:

Purva Karma – voorbereiding

Shankhaprakshalana – Yogische Reiniging – uitvoering hiervan

Nazorg

 

Kosten: € 175,00 all-in. Hand out per e mail voor werkboek, Trifala (darmreiniger), olie (kleine Abhyanga), maaltijd


De reiniging bestaat uit het reinigen van het darmstelsel, de maag, de neus. Met behulp van onder andere het drinken van licht gezouten water en Asanas wordt het lichaam aangezet tot het reinigen van de darmen.

Het programma wordt twee keer per jaar aangeboden. In het voorjaar als de Kapha vloeibaar wordt en gaat lopen. En in het najaar om het lichaam te ontdoen van een teveel aan Pitta.

 

Het beoefenen van Shankhaprakshalana, de Yogische reiniging, houdt in het gebruik van water, zout en ghee. De regels en voorschriften die zijn vastgelegd zijn eenvoudig en recht door zee. Zij zijn ontworpen om een maximum resultaat met een minimum aan ophef en mogelijke problemen te geven, zodat de beoefenaar van spiritualiteit (de Sadhaka) het hogere werk kan voortzetten. Het is ongelukkig dat tegenwoordig veel Yoga aspiranten het zicht hebben verloren op deze wezenlijke (noodzakelijke) en eenvoudige oefening van Shankhaprakshalana. Zij experimenteren met veel nieuwe variaties op het oorspronkelijke thema, echter soms met onplezierige resultaten.
Swami Satyananda Saraswati - Bihar School of Yoga

Aangeraden wordt om de Shankhaprakshalana maximaal 2 keer per jaar uit te voeren en altijd onder deskundige begeleiding.

 

e grote veranderingen van de eerste paar dagen na de bevalling – en vaak daarna de vermoeidheid in de eerste 6 weken. De bevalling eist over het algemeen al hun kracht op, lichamelijk en emotioneel. De Matidhyan zet de belangrijkste oefeningen nog eens op een rijtje en plaatst die in de veranderde levensomstandigheden.

 

 

LEZING: “HOUVAST EN DE KUNST VAN HET LOSLATEN”,

ervaar de lezing, die in het licht staat van Yoga en Ayurveda als steun na verlies